Векторлық және аралас көбейтінділер. Векторлардың векторлық көбейтіндісі  

Векторлық және аралас көбейтінділер. Векторлардың векторлық көбейтіндісі

Үш компланар емес векторлары берілсін. Егер векторының ұшынан қарағанда дан ға дейінгі ең қысқа бұрылыс сағат тіліне қарсы бағытта орындалса, онда векторлары оң үштік, ал дан ға дейінгі ең қысқа бұрылыс сағат тілімен бағыттас болса, онда сол үштік құрайды дейді.

Анықтама. және векторларының векторлық көбейтіндісі деп, келесі үш шартты қанағаттандыратын векторын айтады:

1) ;

2) векторының ұзындығы және векторларына тұрғызылған параллелограммның ауданына тең, яғни , мұндағы ;

3) векторлары оң үштік құрайды.

Векторлық көбейтінді немесе деп белгіленеді.

Векторлық көбейтіндінің анықтамасынан , , болады

Векторлық көбейтіндінің қасиеттері:

1. ;

2. ;

3. Нөлдік емес және векторлары жағдайда ғана колинеар;

4. .

Теорема. Егер базисінде векторлары берілсе, онда .

Векторлық көбейтіндінің қолданылуы

1. ,

2. Егер || болса, онда (және керісінше)


7715388803088742.html
7715436575480395.html
    PR.RU™